Παντελής Ζεμπεκάκης

Εικόνα Παντελής Ζεμπεκάκης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Παθολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Εξάμηνη μετεκπαίδευση στο Hypertension and Cardiovascular Rehabilitation Unit,του Katholieke Universiteit of Leuven, Belgium υπο την καθοδήγηση του καθηγητή Jan Staessen

Ετήσια μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη από 1-12-2013 εως 30-11-2014, σύμφωνα με την αριθ Δ2β/οικ 31915/3-10-90 (ΦΕΚ τ.Β' 657/17-10-90)Υπουργική απόφαση, η οποία αναγνωρίστηκε από Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με την Αριθ.Πρωτ Υ1/9099/29-07-2015 απόφαση του και μου χορηγήθηκε ο Τίτλος εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη.

Τίτλος Εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη που μου χορηγήθηκε απο το Υπουργείο Υγείας, με την υπ αριθ. Πρωτ.Γ5α/Γ.Π. 41321 της 9/8/2019 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας κ. Β. Κοντοζαμάνη.

 

Σύντομο βιογραφικό: 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΖΕΜΠΕΚΑΚΗ

1. Βιογραφικά στοιχεία, Σπουδές, Σταδιοδρομία

O κ. Παντελής Ζεμπεκάκης, γεννήθηκε στη Δράμα στις 28-2-1956,.
Έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής το Δεκέμβριο του 1980 με βαθμό οκτώ (8), ''λίαν καλώς''.
Στις 4 Φεβρουαρίου 1981, έλαβε από τη Νομαρχία Δράμας την άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος.
Υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία στην Πολεμική Αεροπορία ως σμηνίτης ιατρός από 26-1-1981 έως 26-1-83.
Από 7-6-83 έως 7-6-84 στο Αγροτικό ιατρείο Φωτολίβους Δράμας εκπλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου, όπου εργάστηκε επιπλέον του υποχρεωτικού, ακόμη οκτώ (8) μήνες (7-6-84 έως 31-1-85). Ειδικεύτηκε στην Παθολογία αρχικά στην Παθολογική Kλινική του Γενικού Kρατικού Νοσοκομείου Δράμας, (1-2-85 έως 31-5-86) και στη συνέχεια στην A' Παθολογική Kλινική του Nοσοκομείου AXEΠA (Διευθ. Καθ. Aχ. Tουρκαντώνης) από 2-6-86 μέχρι τις 8-2-90 (5ετης εκπαίδευση).
Πήρε τον τίτλο της ειδικότητας της Παθολογίας στις 16-5-90.
Στις 21-1-97 διορίστηκε στην A' Παθολογική Kλινική του Νοσοκομείου AXEΠA ως επιμελητής B' EΣY. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα: " H επίδραση της ενδογενούς ινσουλίνης στην ομοιοστασία των ηλεκτρολυτών στην ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση" με βαθμό "άριστα" τον Mάιο του 1998 και αναγορεύτηκε διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του AΠΘ τον Οκτώβριο 1998.
Στις 06-07-1999 εκλέχθηκε παμψηφεί Λέκτορας Παθολογίας στο Ιατρικό Τμήμα του ΑΠΘ και διορίστηκε με το ΦΕΚ 5/17/1/2000 τ. ΝΠΔΔ και ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 27-01-2000 στην Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ.
Από τον Οκτώβριο του 2003 έως τον Απρίλιο 2004, με την υπ’ αριθ. 10/15-9-2003 Πρυτανική Πράξη του χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια έξι (6) μηνών για μετεκπαίδευση στο Hypertension and Cardiovascular Rehabilitation Unit του Katholieke Universiteit Leuven, Belgium (υπό την επίβλεψη του Dr Jan Staessen).
Στις 9-12-2004 εκλέχθηκε Επίκουρος καθηγητής με θητεία, ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 27-1-2005 (ΦΕΚ τ. ΝΠΔΔ, 111, 17-5- 2005). Μονιμοποιήθηκε στη βαθμίδα του επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας μετά από κρίση τον Μάρτιο του 2009 (ΦΕΚ τ. Γ. 227, 26-3-2009). Εκλέχθηκε αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας τον Ιούνιο του 2010 (ΦΕΚ τ.Γ.814, 31-08-2010) και Καθηγητής Παθολογίας τον Ιούνιο του 2015 (ΦΕΚτ.Γ 597/26-6-2015) και συνεχίζει να εργάζεται στην Α’ Παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ. έως και σήμερα. Από τις 1-09-2016, μετά από εκλογή του στον Τομέα Παθολογίας για τριετή θητεία, εκτελεί χρέη Διευθυντή της Α Παθολογικής Κλινικής στο Π. Ν. ΑΧΕΠΑ.
2. Διδακτικό έργο
Το διδακτικό έργο του αφορά όλο το φάσμα της εσωτερικής Παθολογίας με ιδιαίτερη επικέντρωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του στην έρευνα και θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης, τόσο της ιδιοπαθούς, όσο και της δευτεροπαθούς.
Προπτυχιακή διδασκαλία
Συμμετέχει στα από αμφιθεάτρου μαθήματα, αλλά και στις φροντιστηριακές και κλινικές ασκήσεις των ΣΤ, Θ, ΙΑ και ΙΒ εξαμήνων της Ιατρικής Σχολής στο μάθημα της Παθολογίας και στο μάθημα της Παθολογικής Φυσιολογίας του Ε Εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής. Επίσης συμμετέχει ως διδάσκων στο επιλεγόμενο διατμηματικό μάθημα της Στοματολογίας (χειμερινό εξάμηνο), από το έτος 2008-09 έως σήμερα.
Συμμετέχει στα κλινικά μαθήματα και στα από αμφιθεάτρου μαθήματα των φοιτητών του Ε’ Εξαμήνου της Οδοντιατρικός Σχολής, και από το έτος 2006-07 και μετέπειτα είναι υπεύθυνος-συντονιστής του μαθήματος Παθολογίας- Νοσολογίας με Πρυτανική απόφαση (1326/4-12-07), που έκτοτε ανανεώνεται κάθε χρόνο..
Μεταπτυχιακή διδασκαλία
Συμμετέχει στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής (Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία) και ειδικότερα στα μαθήματα ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ με υπεύθυνο τον καθηγητή Σπ. Παπαβραμίδη (ακαδημαϊκά έτη 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) και Αρτηριακής υπέρτασης με υπεύθυνο τον καθηγητή Χρ. Ζαμπούλη (ακαδ. έτος 2007-08).
Συμμετέχει ως επιβλέπων σε 4 (τέσσερις) και ως μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε 6 (έξι) διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στην Α’ Παθολογική Κλινική και στην Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας. Οι δυο από αυτές, έχουν ήδη ολοκληρωθεί και έχουν βαθμολογηθεί από την εξεταστική επταμελή επιτροπή με βαθμό άριστα. Συμμετείχε επίσης ως επιβλέπων, στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας φοιτήτριας του μεταπτυχιακού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής.
3. Κλινικό έργο
Tο κλινικό ενδιαφέρον του κ. Ζεμπεκάκη αφορά όλο το φάσμα των νοσημάτων της Εσωτερικής Παθολογίας (Εξωτερικά Ιατρεία, κλινική παρακολούθηση των ασθενών στους θαλάμους της Κλινικής κλπ) καθώς και ειδικότερους τομείς της, όπως τις νεφρικές παθήσεις και την αρτηριακή υπέρταση (κλινική παρακολούθηση ασθενών, έρευνα δευτεροπαθών μορφών υπέρτασης, επιδημιολογία κλπ. Από το έτος 2001 είναι Hypertension Specialist της European Society of Hypertension.
4. Eρευνητικό-συγγραφικό έργο
Το ερευνητικό ενδιαφέρον του κ. Ζεμπεκάκη εστιάστηκε ιδιαίτερα: α) Στην εργαστηριακή-παρακλινική έρευνα της ιδιοπαθούς υπέρτασης, αλλά και των δευτεροπαθών μορφών της (όπως νεφραγγειακής υπέρτασης και πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού) β) Σε εργασίες που περιλάμβαναν τον προσδιορισμό των ενδοκυττάριων ιόντων καλίου, νατρίου, ασβεστίου και μαγνησίου στα ερυθρά αιμοσφαίρια σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση πρό και μετά τη χορήγηση ειδικής δίαιτας ή φαρμακευτικής αγωγής γ) Στη συμμετοχή του σε 10 (δέκα) μακροχρόνιες, πολυκεντρικές,. διεθνείς ή Ελληνικές κλινικές μελέτες, που αφορούσαν στην έρευνα της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας διαφόρων νέων αντιυπερτασικών φαρμάκων δ)Συμμετείχε σε επιδημιολογικές μελέτες που οργάνωσε η A' Παθολογική Kλινική σε εργοστάσια του Nοιμού Hμαθίας (Mελέτη Nάουσας) και σε Σχολεία (Γυμνάσιο-Λύκειο) ενός προαστείου της Θεσσαλονίκης, που αφορούσαν στη διερεύνηση της επίπτωσης της αρτηριακής υπέρτασης, καθώς και των λοιπών παραγόντων κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου (υπερλιπιδαιμίες, κάπνισμα, διαβήτης, κλπ) στους εργαζόμενους και τους μαθητές
Από τον Οκτώβριο του 2003 έως τον Απρίλιο 2004 με την υπ’ αριθ. 10/15-9-2003 Πρυτανική Πράξη του χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια έξι (6) μηνών στη διάρκεια της οποίας μετεκπαιδεύτηκε στο Hypertension and Cardiovascular Rehabilitation Unit του Katholieke Universiteit Leuven, Belgium (υπό την επίβλεψη του Dr Jan Staessen, Διευθυντής Prof. R.Fagard).
Στη διάρκεια της εξάμηνης μετεκπαίδευσης του στο ερευνητικό κέντρο του Βελγίου ασχολήθηκε με τη διερεύνηση της επίδρασης της παχυσαρκίας στα λειτουργικά και δομικά χαρακτηριστικά των μεγάλων αρτηριών (αορτή, καρωτίδες, βραχιόνιος και μηριαία αρτηρία), καθώς και με την επεξεργασία επιδημιολογικών δεδομένων με σύγχρονες μεθόδους καταγραφής και στατιστικής επεξεργασίας (SAS 8.1 System) από τη μακροχρόνια προοπτική μελέτη Flemish Study on Environment, Genes and Health Outcomes (FLEMENGHO Study).
Συμμετείχε με ανακοινώσεις ή εισηγήσεις–ομιλίες σε 180 ελληνικά και σε 60 διεθνή συνέδρια και συμπόσια με 166 ανακοινώσεις και 77 ομιλίες ή εισηγήσεις.
Συμμετείχε στη συγγραφή 50 πλήρων δημοσιεύσεων σε Ελληνικά περιοδικά και 36 διεθνή περιοδικά.
Είναι υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού Αρτηριακή Υπέρταση και κριτής σε δυο Ελληνικά περιοδικά, την Ελληνική Νεφρολογία και την Αρτηριακή Υπέρταση. Είναι επίσης κριτής (Reviewer) σε τρία διεθνή περιοδικά, τα: HIPPOKRATIA, Journal of Clinical Hypertension και Cases Journal.
Το συνολικό επιστημονικό έργο του κ. Ζεμπεκάκη περιλαμβάνει 360 εργασίες από τις οποίες 87 είναι πλήρεις δημοσιεύσεις, 186 είναι περιλήψεις και 87 είναι εισηγήσεις ή ομιλίες. Από τις δημοσιευμένες εργασίες, μία είναι η διδακτορική του διατριβή, 7 είναι κεφάλαια σε βιβλία, 36 είναι πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 50 σε Ελληνικά περιοδικά.
Από τις περιλήψεις οι 80 είναι abstracts σε διεθνή Συνέδρια και οι 126, Περιλήψεις σε Ελληνικά Συνέδρια.
Στο σύνολο των δημοσιευμένων εργασιών είναι πρώτος ή τελευταίος συγγραφέας σε 58 εργασίες, δεύτερος σε 34 εργασίες και τρίτος και πάνω σε 173 εργασίες.
Ο αριθμός των αναφορών (Citation index) σε διεθνή περιοδικά είναι 596 και ο δείκτης εμβέλειας (Impact factor) είναι 108,574 και ο δείκτης Hirsch Η=12.
5. Διοικητικό έργο -Επιστημονικές Εταιρείες
Ο κ. Ζεμπεκάκης είναι μέλος δώδεκα (12) Επιστημονικών Εταιρειών, οκτώ (8) Ελληνικών (της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας από το 1990, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας από το 1991, της Ελληνικής Εταιρεία Κλινικής Φαρμακολογίας από το 2002, της Ελληνικής Εταιρείας Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων από το 2002, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων από το 2004, της Ελληνικής Ένωσης για το έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τη διασφάλιση της ποιότητας της περίθαλψης από το 2005, της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης από το 2004 και της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδος από της ιδρύσεώς της) και τεσσάρων (4) διεθνών (της New York Academy of Sciences από το 1994, της European Dialysis and Transplantation and European Renal Association από το 1996, της American Society of Hypertension από το από το 1997και της European Society of Hypertension από το 2008). Διετέλεσε επίσης, μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής στα περισσότερα συνέδρια και συμπόσια της Ελληνικής Αντιυπερτασικής εταιρείας. Ήταν ταμίας και Γενικός γραμματέας του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης κατά τις διετίες 2012-14 και 2014-16, αντίστοιχα, και Πρόεδρός της κατά τη διετία 2018-2020. Τέλος, ως εκλεγμένο μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής, συμμετείχε σε αρκετές επιτροπές (επιτροπή προγράμματος προπτυχιακών σπουδών κλπ.).

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.