Κλινική

Β' Κλινική Χειρουργικής Παίδων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Λαπαροσκοπική χειρουργική, Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Χειρουργικό μικροσκόπιο, Λαπαροσκόπιο

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Κυστοσκοπήσεις, Λαπαροσκοπήσεις

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Δ' Παιδιατρική, Γ' Παιδιατρική, Β' Νεογνολογική, Α' Μ/Γ, Παθολογοανατομικό ΑΧΕΠΑ, Παιδοογκολογική ΑΧΕΠΑ

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Νεογνά, Παιδιατρική, Ακτινολογικό, Μαιευτική, Παιδοογκολογικό Ιπποκρατείου

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Klinikum Schwabing - Klinik für Kinderchirurgie (http://www.klinikum-muenchen.de/kliniken-zentren/schwabing/fachbereiche-ks/kinderchirurgie/)

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Χρήστος Κασελάς Επίκουρος Καθηγητής xkaselas@auth.gr
Βασίλειος Μουράβας Επίκουρος Καθηγητής vmouravas@auth.gr
Ιωάννης Σπυριδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ispyrida@auth.gr

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.