Ασημούλα Γαλλή

Εικόνα Ασημούλα Γαλλή

Γνωστικό αντικείμενο: 

Παιδιατρική-Παιδιατρική Ενδοκρινολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Ειδικότητα στην Παιδιατρική

Εξειδίκευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία και στο Διαβήτη των παιδιών και εφήβων

Έμφαση στην Εφηβική Ιατρική

 

Σύντομο βιογραφικό: 

 

 • Γεννήθηκα το 1962, αποφοίτησα από το Β΄ Λύκειο Θηλέων Βόλου το 1979 με απολυτήριο “Λίαν καλώς” και πήρα το πτυχίο της Ιατρικής από το Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών ΑΠΘ το 1986 με βαθμό “Λίαν καλώς”. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου έλαβα υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (1984-1985).
 • Τον Δεκέμβριο του 1986 απέκτησα την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και τον Απρίλιο του 1988 απέκτησα την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στη Γερμανία (Αpprobation).
 • Εκπόνησα διδακτορική διατριβή στο Ενδοκρινολογικό Τμήμα και στο Ενδοκρινολογικό Εργαστήριο της Παιδιατρικής Κλινικής του Ludwig Maximilians University Munich, Germany υπό την επίβλεψη του Καθ. Ο. Butenandt (04.1988-07.1990). Τον Ιούλιο του 1990 ανακηρύχθηκα διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Ludwig Maximilians University Munich, Germany με βαθμό magna cum laude. Τον Αύγουστο του 1993 έγινε αναγνώριση του διδακτορικού διπλώματος στην Ελλάδα (ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α).
 • Απέκτησα τον τίτλο ειδικότητας της Παιδιατρικής τον Ιανουάριο του 1994 μετά από εκπαίδευση στην Παιδιατρική Κλινική του Ludwig Maximilians University Munich Germany υπό τη Διεύθυνση του Καθηγ. Η.Β. Hadorn (2 χρόνια: 10.1988 -09.1990) και στη Β΄ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ υπό τη Διεύθυνση της Αναπλ. Καθηγ. Δ. Κατριού–Νικολακάκη (2 χρόνια: 07.1991 - 11.1993)
 • Τον Σεπτέμβριο του 2016 απέκτησα Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στο Εκπαιδευτικό Αντικείμενο με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

 • Εξειδικεύτηκα ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια από τον Οκτώβριο του 1990 έως τον Ιούνιο του 1991 (9 μήνες) στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία στο Ενδοκρινολογικό Τμήμα και στα Εξωτερικά Ιατρεία της Παιδιατρικής Κλινικής του Ludwig Maximilians University Munich, Germany.
 • Από τον Ιανουάριο του 1994 έως τον Ιανουάριο του 1995 (12 μήνες) εξειδικεύτηκα στη Διαβητολογία στο Διαβητολογικό Κέντρο της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, στο Νοσοκομείο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.
 • Από τον Ιούλιο του 2000 έως τον Φεβρουάριο του 2001 (7 μήνες) μετεκπαιδεύτηκα με μετεκπαιδευτική άδεια ως επιμελήτρια ΕΣΥ στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία- Διαβητολογία στο Ενδοκρινολογικό Τμήμα της Παιδιατρικής Κλινικής του Ludwig Maximilians University Munich, Germany.
 • Συνολική μετεκπαίδευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία και Διαβητολογία 2 χρόνια και 4 μήνες, 1 χρόνο και 4 μήνες στο εξωτερικό και 1 χρόνο στην Ελλάδα.
 • Στα πλαίσια των συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και των Πανεπιστημίων της Κολωνίας και της Λειψίας της Γερμανίας επισκέφτηκα τα Ενδοκρινολογικά Τμήματα των Παιδιατρικών Κλινικών του University zu Köln (Prof. Eckhard Schönau 10.2004-11.2004) και University Leipzig (Prof. Wieland Kiess 12.2009 και 12.2011).
 • Το 2008 στα πλαίσια του ενδιαφέροντός μου για την Εφηβική Ιατρική παρακολούθησα την Εντατική Εκπαίδευση σχετικά με την Υγεία και την Φροντίδα των Εφήβων (European Training Session in Adolescent Care and Health) στο Πανεπιστήμιο Λωζάνης Ελβετίας σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.
 • Παρακολούθησα για 12 μήνες μαθήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας στα πλαίσια των Προγραμμάτων Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (Κ.Ε.Κ.) (09.2015-09.2016).

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 • Η ιατρική προϋπηρεσία μου περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα σε όλες τις βαθμίδες εξέλιξης χωρίς κενά.
 • Εκπλήρωσα την υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Ερέτρειας Λάρισας (04.1987 –04.1988).
 • Υπηρέτησα για 5 χρόνια ως άμισθη επιστημονική συνεργάτης στη Δ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ (01.1994- 01.1999).
 • Διορίστηκα τον Ιανουάριο του 1999 σε θέση Επιμελήτριας Β΄ ΕΣΥ στη Δ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ όπου υπηρέτησα μέχρι τον Αύγουστο του 2002 (3 χρόνια και 6 μήνες).
 • Από τον Αύγουστο του 2002 έως τον Νοέμβριο του 2007 (5 χρόνια και 3 μήνες) υπηρέτησα ως Λέκτορας Παιδιατρικής με έμφαση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, από τον Νοέμβριο του 2007 έως τον Φεβρουάριο του 2014 (6 χρόνια και 3 μήνες) ως Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (με θητεία και ως μόνιμη) και από τον Φεβρουάριο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο του 2018 (4 χρόνια και 4 μήνες) ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας στη Δ΄ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ. Τον Φεβρουάριο του 2018 εξελέγην Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και τον Ιούνιο του 2018 ανέλαβα καθήκοντα.
 • Από τον Σεπτέμβριο του 2019 είμαι Διευθύντρια της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ στο ΠΝΓΘ ΑΧΕΠΑ.

 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναφορικά με το κλινικό έργο μου από το 1999 μέχρι σήμερα (20 χρόνια) υπηρετώ σε έμμισθη θέση συνεχώς σε Πανεπιστημιακή Κλινική. Το κλινικό έργο μου ασκήθηκε από όλες τις θέσεις τις οποίες κατείχα στη Δ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ προσφέροντας κλινικό έργο τόσο στη γενική παιδιατρική ως υπεύθυνη θαλάμου Γενικής Παιδιατρικής και συμμετοχής μου στο πρόγραμμα Εφημεριών της Κλινικής όσο και εξειδικευμένο κλινικό έργο στην παιδιατρική ενδοκρινολογία και διαβητολογία. Οργάνωσα και είχα την ευθύνη τακτικών εξωτερικών ιατρείων (ενδοκρινολογικού και διαβητολογικού) της Κλινικής. Επιπλέον είχα την ευθύνη παιδιατρικών ασθενών που νοσηλεύονταν στην κλινική με ενδοκρινολογικά προβλήματα. Επίσης άσκησα καθήκοντα συμβούλου παιδιατρικής ενδοκρινολογίας στη Β΄ Παιδοχειρουργική Κλινική ΑΠΘ και Β΄ Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ (Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών) στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σήμερα είμαι υπεύθυνη των τακτικών ιατρείων Παιδοενδοκρινολογικού και Παιδοδαβητολογικού Ιατρείου στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και υπεύθυνη της Β΄Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ως Διευθύντρια.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Διδάσκω από την αρχή της καριέρας μου τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 • Αρχικά κατά την οκταετία 1994-2002, συμμετείχα στην εκπαίδευση των φοιτητών, των ειδικευομένων γιατρών καθώς και σε όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες της Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής αρχικά ως άμισθη επιστημονική συνεργάτης (1/1994-1/1999) και στη συνέχεια ως επιμελήτρια Β΄ΕΣΥ (2/1999-8/2002).
 • Δίδαξα αυτοδύναμα επί 1 διδακτικό έτος (1995-1996) το μάθημα της Παιδιατρικής στο τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Συμμετείχα στα Μετεκπαιδευτικά μαθήματα του Διαβητολογικού Κέντρου της Α΄ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ κατά το διδακτικό έτος 1994-1995.
 • Κατά τη θητεία μου ως μέλος ΔΕΠ διδάσκω σε προπτυχιακό επίπεδο σε φοιτητές του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ του Ι΄, ΙΑ΄ και ΙΒ΄ εξαμήνων από το 2002 μέχρι σήμερα (Παιδιατρική ΙΑ0323, Παιδιατρική ΙΑ0325).
 • Από το 2002 μέχρι τον Ιούνιο 2016 ήμουν υπεύθυνη για την οργάνωση της εκπαίδευσης των εκτοετών φοιτητών (πρόγραμμα εκπαίδευσης, γραπτές, προφορικές εξετάσεις), έργο που επιτέλεσα με τη μέγιστη υπευθυνότητα. Συμμετείχα επίσης ενεργά στην εξεταστική διαδικασία (ορισμό θεμάτων) των φοιτητών ιατρικής καθώς υπήρξα για αυτό το διάστημα μέλος της διακλινικής επιτροπής εξετάσεων των Παιδιατρικών Κλινικών του ΑΠΘ. Ως υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος της Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής συνέβαλα ως επιβλέπουσα στην εκπόνηση 20 φοιτητικών εργασιών που ανακοινώθηκαν στα συνέδρια των φοιτητών.
 • Από τον Ιούνιο 2016 είμαι υπεύθυνη – συντονίστρια (ECTS Coordinator) των προπτυχιακών εισερχόμενων φοιτητών ιατρικής με το πρόγραμμα ERASMUS από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον συμμετέχω στη διδασκαλία του μαθήματος της Παιδιατρικής στα αγγλικά σε φοιτητές ERASMUS καθώς και σε αλλοδαπούς φοιτητές HELMSIC-IFMSA (International Federation of Medical Students’ Association). Για τη δραστηριότητά μου αυτή τιμήθηκα με Έπαινο Αριστείαςτου Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ (2017) και Βραβείο της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ (2018) .
 • Συμμετείχα ως θεματοδότρια για το μάθημα της Παιδιατρικής στην Εξεταστική Επιτροπή του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο συμμετέχω:

 • Α. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής (Π.Μ.Σ.Ι) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ.

  1. Από το 2004 μέχρι σήμερα είμαι συντονίστρια και διδάσκω στο επιλεγόμενο μεταπτυχιακό μάθημα 3ου εξαμήνου «Εφηβική Ιατρική»
  2. Ως διδάσκουσα συμμετέχω σε ένα μεταπτυχιακό μάθημα κορμού: «Ιδιαιτερότητες δομών και λειτουργιών στην παιδική ηλικία» και σε τρία επιλεγόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα: «Διατροφή και δημόσια υγεία», «Παχυσαρκία» «Εφαρμογές των εξελίξεων της μοριακής βιολογίας στην παιδιατρική γαστρεντερολογία, ηπατολογία και διατροφή»
 • Β. Ως διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φροντίδα για το διαβήτη» του Τμήματος Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
 • Γ. Ως διδάσκουσα σε 38 διάφορα μετεκπαιδευτικά μαθήματα από το 2005 μέχρι σήμερα
 • Δ. Στην εκπαίδευση των ειδικευομένων γιατρών της Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ αλλά και άλλων κλινικών σε θέματα παιδιατρικής ενδοκρινολογίας και διαβήτη από 1999 μέχρι σήμερα.

Συμμετοχή σε επιτροπές διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

 • Συμμετείχα σε 19 διδακτορικές διατριβές του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας, σε 8 είμαι η πρώτη επιβλέπουσα (4 ολοκληρώθηκαν και 4 σε εξέλιξη), σε 8 είμαι μέλος της τριμελούς επιτροπής (3 ολοκληρώθηκαν και 5 σε εξέλιξη) και σε 3 είμαι μέλος της επταμελούς επιτροπής (3 ολοκληρώθηκαν).
 • Συμμετείχα σε 10 διπλωματικές εργασίες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Κατεύθυνση Ιατρικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας, στις 7 είμαι η πρώτη επιβλέπουσα (7 ολοκληρώθηκαν), στις 3 είμαι μέλος της τριμελούς επιτροπής (3 ολοκληρώθηκαν).
 • Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Φροντίδα για το Διαβήτη» του Τμήματος Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης συμμετείχα σε 6 διπλωματικές εργασίες, σε 5 είμαι η πρώτη επιβλέπουσα (5 ολοκληρώθηκαν) και σε 1 είμαι μέλος της τριμελούς (1 ολοκληρώθηκε).

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το ερευνητικό μου έργο εστιάζεται στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία και ιδιαίτερα στη μελέτη της αυξητικής ορμόνης, στην υπερινσουλιναιμία, στην παχυσαρκία και στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Το ερευνητικό μου έργο συνίσταται στην εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής, στη συμμετοχή μου σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τον υποδοχέα της αυξητικής ορμόνης, στη συμμετοχή μου στη Διεθνή Κλινική Μελέτη KIGS, στη συμμετοχή μου σε κλινική μελέτη Inflammatory Bowel

Disease and Growth Hormone Therapy. Συμμετείχα σε 3 Ευρωπαϊκά Πολυκεντρικά Ερευνητικά Προγράμματα (1 για τη γενετική διαβήτη του τύπου Ι, 1 για τη Γενετική της Παχυσαρκίας, 1 για την επίδραση του Δάσους στην Υγεία (Forest,Trees, and Human Health and Well being, COST E39, supported by the EU Framework Programme 2006). Είμαι επιστημονική υπεύθυνη σε ερευνητικά προγράμματα που η διαχείρισή τους γίνεται από το Ερευνητικό Πρόγραμμα του

Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ. Διετέλεσα επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Δράσεων προαγωγής της υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και των διαταραχών πρόσληψης τροφής στους έφηβους», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕΣΠΑ 2007-2013 και τη συνχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ολοκλήρωση έργου 2015).

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Έχω λάβει μέρος σε πολλά Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια με μία ή περισσότερες ανακοινώσεις Επιστημονικών Εργασιών ή εισηγήσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν ως Abstracts ή περιλήψεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά.

Οι δημοσιευμένες εργασίες μου κατατάσσονται ως εξής:

 • 1 Διδακτορική διατριβή
 • 89 Δημοσιεύσεις–Πλήρεις εργασίες σε ξενόγλωσσα Περιοδικά (82 εμφανίζονται στο pubmed)
 • 44 Δημοσιεύσεις–Πλήρεις εργασίες σε ελληνικά Περιοδικά
 • 14 Δημοσιεύσεις-Πλήρεις εργασίες σε τόμους πρακτικών Ελληνικών Συνεδρίων
 • 32 Κεφάλαια σε βιβλία

Το έργο μου έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης δεδομένου ότι υπάρχουν συνολικά 1111 αναφορές στο Citations Scopus. Ο δείκτης H-index στο Scopus είναι 21. Οι πλήρεις δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά έχουν διενεργηθεί εξ ολοκλήρου στο ΑΠΘ και οι αναφορές δεν αναφέρονται σε πολυκεντρικές μελέτες ή αυτοαναφορές.

 

ΒΡΑΒΕΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μέχρι σήμερα μου έχουν απονεμηθεί 18 βραβεία (16 ελληνικά και 1 διεθνές), 1 έπαθλο και 1 έπαινος για επιστημονικές εργασίες. Σημαντικό μεταξύ των βραβείων το Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών (2003, Θετικές Επιστήμες).

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η οργανωτική και διοικητική μου εμπειρία περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Οργάνωσα πέραν των τακτικών εξωτερικών ιατρείων για ασθενείς με ενδοκρινολογικά προβλήματα και σακχαρώδη διαβήτη και το τμήμα παιδοενδοκρινολογίας και διαβήτη στην κλινική που υπηρετούσα.
 • Κατά τη διάρκεια της Πανεπιστημιακής μου καριέρας συμμετείχα σε 28 επιτροπές του Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ και του ΑΠΘ [Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Επιτροπή Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών (ΜΟΔΙΠ) ΑΠΘ ως υπεύθυνη για το μάθημα της Παιδιατρικής, Επιτροπή συμφωνιών μεταξύ της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ και Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στα πλαίσια του προγράμματος LLP/ERASMUS συμμετοχή ως συντονίστρια συμφωνιών, Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Επιτροπή Αξιολόγησης Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ), Επιτροπή Διαχείρισης Εξετάσεων των φοιτητών στο μάθημα της Παιδιατρικής, Επιτροπή Κριτηρίων του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ κλπ] και σε 6 άλλες επιτροπές [Επιτροπή έγκρισης χορήγησης Αυξητικής ορμόνης, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Εξεταστική Επιτροπή του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), Επιτροπή Ελέγχου για τη χορήγηση Αυξητικής Ορμόνης στα Παιδιά, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κλπ].
 • Επίσης συμμετείχα ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας στα διοικητικά συμβούλια 5 επιστημονικών εταιρειών (Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV), Τμήμα Παιδοενδοκρινολογίας Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας).
 • Συμμετείχα στην Οργανωτική Επιτροπή ως Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή μέλος σε 3 Διεθνή και 26 Ελληνικά Συνέδρια, Σεμινάρια Ημερίδες. Συμμετείχα στην Επιστημονική Επιτροπή σε 17 Ελληνικά Συνέδρια, Σεμινάρια Ημερίδες.
 • Είμαι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Newsletter Editorial Team of European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) και του Περιοδικού Αθηρολογία. Διετέλεσα κριτής σε 24 διεθνή περιοδικά παιδιατρικής, παιδιατρικής ενδοκρινολογίας, διαβήτη και εφηβικής ιατρικής και σε 3 ελληνικά περιοδικά. Επίσης υπήρξα μέλος της συντακτικής επιτροπής στο περιοδικό Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος (2003,2004).
 • Επίσης συμμετέχω και συμβάλλω στην αξιολόγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Σήμερα 9/2019 είμαι Διευθύντρια της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ στο ΠΝΓΘ ΑΧΕΠΑ, Πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής, Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) και Μέλος της Επιτροπής Έγκρισης Χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ).

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το κοινωνικό μου έργο συνίσταται σε:

 • Εθελοντική συμμετοχή τα έτη 1994,1995,1996 σε ειδικές κατασκηνώσεις για παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη ως εξειδικευμένη στη Διαβητολογία παιδίατρος. Δημοσίευσα εκλαϊκευμένα άρθρα σχετικά με το σακχαρώδη διαβήτη και το κοντό παιδί σε τοπικά έντυπα.
 • Συμμετείχα ως μέλος της Ένωσης Δωρητών Οργάνων Σώματος (Ε.Δ.Ο.Σ.Α) σε ενημερωτικές ομιλίες.
 • Συμμετείχα με ενημερωτικές ομιλίες σε εκδηλώσεις των συλλόγων : α) Σύλλογος Γονέων Διαβητικών Παιδιών και Εφήβων Βορείου Ελλάδος β) Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη «Άγιος Δημήτριος» Θεσσαλονίκης γ) Σύλλογοι Διαβητικών διαφόρων νομών της Β. Ελλάδας.
 • Συμμετείχα με ενημερωτικές ομιλίες για την παιδική παχυσαρκία και την υγεία των εφήβων-εφηβική ιατρική στις εκδηλώσεις για την αγωγή υγείας σε διάφορα σχολεία μέσης εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης.
 • Οργάνωσα (11/2017) μαζί με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και την Ένωση Γονέων Παιδιών και Νέων με Διαβήτη ειδικό σεμινάριο σε σχολικούς νοσηλευτές υπεύθυνους για τη φροντίδα παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου εκδόθηκε ειδικό έντυπο με τίτλο «Εγχειρίδιο Σχολικών Νοσηλευτών για τη Διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 στο Σχολείο» (2018), το οποίο έχει υποβληθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για έγκριση ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση και σε σχολικούς νοσηλευτές της Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και την Ένωση Γονέων Παιδιών και Νέων με Διαβήτη. Επίσης το εκπαιδευτικό σεμινάριο προς τους νοσηλευτές πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Συνδέσμου Διαβητικών Κύπρου και στη Λευκωσία, Κύπρος. Για την προσφορά μου στην εκπαίδευση των σχολικών νοσηλευτών αυτή βραβεύτηκα από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ (05/2019)
 • Οργάνωσα υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας την Ακαδημία Γονέων (2018) σε συνεργασία με την Μονάδα Εφηβικής Υγείας  της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, τη Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, την Εταιρεία Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής και την Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.  

 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/assimina-galli-tsinopoulou-77405643/?midToken=AQG6ZuNZVJfffA&midSig=2VbQYVQGEKuFw1&trk=eml-email_welcome_app_download_v1-header-23-profile&trkEmail=eml-email_welcome_app_download_v1-header-23-profile-null-2iqgug%7Ekhvkthba%7E5g

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.