Εργαστήριο

Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας

Το Β΄ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, έχει μετονομαστεί σε Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας. ΦΕΚ 3990/14-12-2016 τεύχος Β΄. Ο προσανατολισμός του είναι η έρευνα, ανάπτυξη και διδασκαλια της Κλινικής Φαρμακολογίας, της ορθολογικής συνταγογράφισης και εξατομίκευσης της φαρμακευτικής αγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, ερευνητικά και διδακτικά αντικείμενα του αποτελούν  η Φαρμακοεπιδημιολογία, η Φαρμακοεπαγρύπνηση, η ασφάλεια του ασθενή, η Φαρμακοοικονομία, και η Φαρμακευτική Τοξικολογία.  Επίσης, ο σχεδιασμός και διεξαγωγή Κλινικών Μελετών όλων των φάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στη Φάση Ι, και η διεξαγωγή μελετών βιοϊσοδυναμίας. Η Εντερική και Παρεντερική διατροφή, επίσης αποτελούν  πυλώνα του Εργαστηρίου.
Στο Εργαστήριο Κλνικής Φαρμακολογίας λειτουργεί από πενταετίας οργανωμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία (http://www.cip.web.auth.gr)
 
Καθηγητές
1. Κούβελας Δημήτριος, Καθηγητής
2. Παπαζήσης Γεώργιος,Αναπληρωτής Καθηγητής
3. Πουρζιτάκη Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
4. Σαρδέλη Χρυσάνθη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 
Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι
1. Αποστολίδου Ειρήνη
2. Μάλλιου Φωτεινή
3. Σαΐτης Αθανάσιος
4. Σταμουλά Ελένη
 
Υποψήφιοι Διδάκτορες
1. Αποστολίδου Ειρήνη
2. Βασιλείου Μαριάννα
3. Δαρδάλας Ιωάννης
4. Ερμείδης Χρήστος
5. Κατσιγιαννόπουλος Κωνσταντίνος
6. Μυλωνάς Αντώνιος 
7. Πουτογλίδου Φρειδερίκη
8. Πλιάκου Ευαγγελία
9. Ρηγόπουλος Παναγιώτης 
10. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή
 
Μεταδιδάκτορες
1. Μάλλιου Φωτεινή
2. Παυλίδης Παύλος
3. Σταμουλά Ελένη
 
Επιστημονικοί Συνεργάτες
1. Cepaityte Dainora
2. Βαρθμαλάμη Ιωάννα
3. Γκιούρας Κωνσταντίνος
4. Γκιώνη Λεωνίδα
5. Γκόλιας Βασίλειος
6. Καλοκασίδης Κωνσταντίνος
7. Καραγκιοζίδης Γεώργιος
8. Κυργίδης Αθανάσιος
9. Λυσίτσας Δημητρίος
10. Μαυρίκη Νίκη
11. Παυλίδης Παύλος
12. Πέσιου Στέλλα
13. Πετροβίτσος Ευάγγελος
14. Σαΐτης Αθανάσιος
15. Σταφυλάς Παναγιώτης
16. Τζαχάνης Δημήτριος
17. Τζιτζή Ευανθία
18. Τζιτζής Παναγιώτης
19. Τουλής Κωνσταντίνος
20. Τσεριώτης Βασίλειος - Σπυρίδων

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 

Μεταπτυχιακά μαθήματα: 

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

Clinical Trials/ Bioequivelence/ Biowavers, Continuous Education in Clinical Pharmacology and Therapeutics, Preclinical Testing for Drug Development

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

ΒΑΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - Ζώα εργαστηρίου: Νευρο/Ψυχο-φαρμακολογία, πειράματα μεταβολισμου, Φαρμακολογία καρδιεαγγειακού. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ, ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Χώρος σταυλισμού ζώων εργαστηρίου (120 επίμυες ή 500 μύες), με κλιματισμό, αυτόματο φωτισμό, και αλλαγές αέρα) Χειρουργείο μικρών ζώων (αναπνευστήρας, πλήρες σετ εργαλείων,κλπ), στερεοτακτική συσκευή μικρών ζώων. HPLC προσδιορισμός νευροδιαβιβαστών (γλουταμινικό, ασπαραγινικό, GABA. γλυκίνη, ταυρίνη κλπ) με φθρισμομετρία Συμπεριφορικοί κλωβοί (υπερυψωμένος σταυτοειδής λαβύρινθος, αναγνώριση αντικειμένων, οσφρητική μνήμη, ακινητοποίηση) Παλμικός μικροτόμος Μικροσκόπια, στερεοσκόπια, Μεταβολικοί κλωβοί (2) Εγκατάσταση υπερεκχείλισης πυρήνων εγκεφάλου επιμύων, 2 θέσεις, αντλίες συριγκών, περισταλτική

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

In vivo προσδιορισμός νευρομεταβιβαστών από το ΚΝΣ ζώων εργαστηρίου (οθελκτική εκχύλιση πυρηνων εγκεφάλου), HPLC προσδιορισμός νευρομεταβιβαστικών αμινοξέων πειράματα συμπεριφοράς: Φαρμακολογικη μελέτη μνήμης/μάθησης, stress, πόνου, ύπνου, σεξουαλική συμπεριφορά, υπερυψωμένος σταυροειδκής λαβύρινθος, οσφρητική κοινωνική μνήμη, αναγνώριση αντικειμένων, ακινητοποίηση, πόνος, θόρυβος, εξαρτημένος φόβος Καταγραφή λήψης ύδατος/τροφής, ούρησης/αφόδευσης κλπ Μελέτη αρτηριακής πίεσης, καρδιακού ρυθμού κλπ, συσχέτιση με Κεντρική ρύθμιση της αρτ. πίεσης κ.ά. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Προσδιορισμός Θεραπευτικών Συγκεντρώσεων, Βιοδιαθεσιμότητα, Βιοϊσοδυναμίες, Μεταβολισμός φαρμάκων, Φαρμακολογικό προφίλ ασθενούς, Ορθολογική Συνταγογράφιση, Θεραπευτική στρατηγική, συμμόρφωση, αλληλεπιδράσεις, Φαρμακευτική Τοξικολογία, Κλινική Τοξικολογία, Φαρμακογενετική, Φαρμακογονιδιοματική, Φαρμακοεπιδημιολογία, Φαρμακοοικονομία, Κλινικές Μελέτες (σχεδιασμός, επίβλεψη), Προ και μετ- εγκριτικοί έλεγχοι φαρμάκων

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Εργαστήριο Τοξικολογίας Ιατρικής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρικής, Β' Ουρολογική Κλινική, Εργαστήριο και Κλινική Αναισθησιολογίας, Ψυχιατρική Κλινική (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο), Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας Φαρμακευτκής, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Σχολής Θετικών Επιστημών,

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Eθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας Φαρμακευτκής Αθηνών, Εργαστήριο Φαρμακολογίας Ιατρικής Αθηνών, Εργαστήριο Φαρμακολογίας Φαρμακευτικής Αθηνών, Εργαστήριο Φαρμακολογίας Ιατρικής Αλεξανδρούπολης, ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ,, National Medicines Agency (EOF), National School of Public Health, Depts of Pharmacology and Pharmacognosy , School of Pharmacy, Athens University, Dept. of Pharmacology, School of Medicine, Athens University,ept. of Pharmacology, School of Medicine, Thrace Universityνδρούπολης, NATIONAL RESEARCH FOUNDATION

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

European Medicines Agency; Uppsala Monitoring Centre - WHO collaborating Centre for International Drug Monitoring; Dept. of Basic and Clinical Pharmacology, School of Medicine, University of Kragujevac Serbia; Dept. of Clinical Pharmaclogy, School of Medicine Karolinska Institut, Sweden; Institut fuer Farmacologie und Toxikologie, University of Insbruck Austria.

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Δημήτριος Κούβελας Καθηγητής kouvelas@auth.gr
2310999335
Γεώργιος Παπαζήσης Αναπληρωτής Καθηγητής papazisg@auth.gr
2310999323
Χρυσούλα Πουρζιτάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια chpour@auth.gr
2310999025
Χρυσάνθη Σαρδέλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια sardeli@auth.gr
2310999353

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.