Επίτιμοι Διδάκτορες της Ιατρικής Σχολής

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΙ Ο ΤΟΜΕΑΣ Β.Ε.Π.Ι.

Η απονομή των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα και του Επίτιμου Καθηγητή αποτελούν τις ύψιστες τιμές, τις οποίες έχει τη δυνατότητα να αποδώσει μία Σχολή ή ένα Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε Έλληνα ή αλλοδαπό που διέπρεψε στην επιστήμη, στην τέχνη και στα γράμματα ή προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο Έθνος ή στο Πανεπιστήμιο.

Ο τίτλος του Επιτίμου Διδάκτορα χορηγείται μετά από αιτιολογημένη πρόταση δύο τουλάχιστον Καθηγητών και με απόφαση πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των μελών της Γενικής Συνέλευσης της οικείας Σχολής ή του Τμήματος. Η ίδια Γενική Συνέλευση ορίζει τον εισηγητή και διατυπώνει την απόφαση με σχετικό ψήφισμα.

Η αναγόρευση πραγματοποιείται σε δημόσια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος στην οποία συμμετέχουν ο Πρύτανης, ο Κοσμήτορας, ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Καθηγητής, που έχει αναλάβει να εισηγηθεί για τον αναγορευόμενο. Ο εισηγητής Καθηγητής εκφωνεί τον έπαινο, ο Πρόεδρος του Τμήματος διαβάζει το ψήφισμα και τη σχετική πράξη και ακολουθεί ομιλία του τιμώμενου.

Ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα είναι τιμητικός και δε δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάλογες με εκείνες των Ομοτίμων και Επιτίμων Καθηγητών.

Η πρώτη απονομή του τίτλου του Επιτίμου Διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε το 1931, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αποδέκτης του τίτλου ήταν ο Αλέξανδρος Ζαΐμης διακεκριμένος νομικός και πολιτικός, που είχε διατελέσει Βουλευτής, Υπουργός και Πρωθυπουργός. Είχε διατελέσει, επίσης, Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης, Πρόεδρος της Βουλής και της Γερουσίας, καθώς και Πρόεδρος της πρώτης Ελληνικής Δημοκρατίας κατά την περίοδο 1929-1935.

Στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η πρώτη απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα πραγματοποιήθηκε το 1947. Αφορούσε στον Καθηγητή Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδωνα Δοντά. Ο τιμηθείς υπήρξε διαπρεπής ιατρός Φυσιολόγος και Φαρμακολόγος, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της Γερμανικής Ακαδημίας Φυσιοδιφών και της Ιατρικής Ακαδημίας του Καΐρου. Υπήρξε, επίσης, μέντορας των περισσότερων εκ των πρώτων Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι, φαίνεται, ότι θέλησαν, συν τοις άλλοις, να τιμήσουν τον δάσκαλό τους με την απόδοση του τίτλου του Επιτίμου Διδάκτορα.

Η απονομή του τίτλου του Επιτίμου Διδάκτορα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε προσωπικότητες των επιστημονικών πεδίων, που διακονεί σήμερα ο Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής αφορά στους sir Alexander Fleming και στον Paul Muller.

Ο sir Alexander Fleming υπήρξε Καθηγητής Μικροβιολογίας στο Νοσοκομείο St. Mary του Λονδίνου. Οι έρευνές του επί των αντιμικροβιακών ιδιοτήτων των αποικιών του penicillium notatum συνεισέφεραν στην ανακάλυψη της πενικιλίνης, γεγονός που έφερε επανάσταση στη θεραπεία των μικροβιακών λοιμώξεων. Το 1945 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και το 1952 αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Βιοχημικός Paul Muller διετέλεσε Διευθυντής των Ερευνητικών Εργαστηρίων της Φαρμακευτικής Εταιρίας Geigy. Οι έρευνές του οδήγησαν στην ανακάλυψη του D.D.T. ως δηλητηρίου επαφής πολλών αρθροπόδων, καθώς και στην ανακάλυψη και άλλων εντομοκτόνων. Η χρήση τους συνεισέφερε, μεταξύ άλλων, στον έλεγχο της ελονοσίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1948 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ και το 1963 αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 1982, έτος μετασχηματισμού της Ιατρικής Σχολής σε Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., μέχρι τις μέρες μας, πραγματοποιήθηκε μόνο μία απονομή του τίτλου του Επιτίμου Διδάκτορα σε προσωπικότητα που είχε διαπρέψει σε ένα από τα επιστημονικά πεδία, τα οποία διακονεί σήμερα ο Τομέας Β.Ε.Π.Ι.

Η απονομή του τίτλου αφορούσε στον Καθηγητή του Ινστιτούτου Pasteur των Παρισίων Luc Montagnier, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στην έρευνα της πανδημίας του AIDS και εκείνος ο οποίος ταυτοποίησε τον αιτιολογικό παράγοντα του συνδρόμου, την ίδια περίοδο με την ταυτοποίηση του ιού HIV από τον Καθηγητή Robert Gallo του C.D.C. των Η.Π.Α.

Η πρόταση απονομής του τίτλου υποβλήθηκε από τους Καθηγητές Γεώργιο Παπαευαγγέλου και Χαράλαμπο Ιεροδιακόνου του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας, που υπήρξε πρόδρομος του μετέπειτα Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

Ο Luc Montagnier αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. το 1988. Στην τελετή, εισηγητής του τιμώμενου, ήταν ο Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. Γεώργιος Παπαευαγγέλου και Πρύτανης ο Καθηγητής Βιολογικής Χημείας του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. Αντώνιος Τρακατέλλης. Λίγα χρόνια αργότερα ο Luc Montagnier τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής, το οποίο μοιράστηκε με τον έτερο σπουδαίο ερευνητή της HIV λοίμωξης Καθηγητή Robert Gallo.

Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. με αριθμό 2/03-11-2016, λήφθηκε ομόφωνα η απόφαση, να προταθεί στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. η απονομή του τίτλου του Επιτίμου Διδάκτορα στον Ελευθέριο Διαμαντή, Καθηγητή και Επικεφαλής του Τμήματος Κλινικής Βιοχημείας του Πανεπιστημίου M. Sina του Τορόντο του Καναδά.

Η απόφαση ήταν αποτέλεσμα τεκμηριωμένης πρότασης, που κατέθεσαν στον Τομέα Β.Ε.Π.Ι. τα μέλη του ο Καθηγητής Βιολογικής Χημείας κ. Γεώργιος Κολιάκος, η Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας κ. Σοφία Κουίδου-Ανδρέου και ο Αν. Καθηγητής Βιολογικής Χημείας κ. Γεώργιος Τζημαγιώργης.

Η πρόταση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. και η τελετή απονομής του τίτλου υλοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2017.

Θ.Ι. Δαρδαβέσης

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.